Vad är Allmän kurs?

Behörighetsgivande kurser/Allmän kurs

Behörighetsgivande kurser / Allmän kurser är till för dig som inte har gått klart grundskolan eller gymnasieskolan. Allmän kurs är ett alternativ till gymnasieskola och komvux och är till för dig som vill förbereda dig för att söka vidare till högskola, universitet eller yrkeshögskola.

På Stensund läser man halva veckan behörighetsgivande ämnen och halva veckan på vald profilinriktning.

Studieomdöme och behörighetsintyg på Allmän kurs

Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen. Du kan alltså inte läsa upp betyg, men du som studerar på Allmän kurs kan få ett studieomdöme.

Du som studerar på Allmän kurs får ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Bedömningen görs varje år gemensamt av alla dina lärare på skolan.

Studieomdömen ges om du har god närvaro.
Folkhögskolan ger inte betyg och du kan därför inte föra samman ditt studieomdöme från folkhögskolan med gymnasiebetyget. Du kan alltså inte läsa upp betyg – höja betygsmedelvärdet från gymnasiet – genom att studera på folkhögskola.

Det slutgiltiga studieomdömet från folkhögskolan använder du när du söker universitet/högskolan/yrkeshögskolan.