Stensund har en lång och framgångsrik historia som drogfri folkhögskola. Genom att vi lever efter vår drogpolicy kan vi bjuda våra deltagare på en drogfri miljö där alla kan få de bästa förutsättningarna för en god trivsel och för att växa som människa.

Alkohol- och drogpolicy för Stensunds Folkhögskola

Stensunds Folkhögskola har en lång och framgångsrik historia som alkohol- och drogfri folkhögskola.

Skolan ska vara fri från alkohol och andra droger för att ge alla deltagare bästa möjliga förutsättningar för trivsel, utveckling och goda studieresultat i en trygg skolmiljö. Den drogfria miljön innebär solidaritet och hänsyn till studiekamrater och personal.

 • Drogpolicyn gäller alltid och på alla skolrelaterade aktiviteter utanför skolans område.
 • Droger eller alkohol får inte användas på skolan eller vid skolrelaterade aktiviteter
 • Droger och alkohol får inte förvaras på skolan eller i skolans internat
 • Deltagare får inte vara drog- eller alkoholpåverkade på skolan eller vid skolrelaterade aktiviteter utanför skolan som t.ex. praktik, studiebesök, studieresor.
 • Det innebär att deltagare inte får:
  • “ta en öl på stan” och sedan återkomma till skolområdet
  • röka cannabis under helgen och återgå till skolan
  • vara på skolan med thc i kroppen
 • Receptbelagda läkemedel skall tas enligt ordination. Överdosering av receptbelagda eller icke receptbelagda läkemedel räknas som drogmissbruk.
 • Deltagare som intar läkemedel som är narkotikaklassade läkemedel behöver informera klassläraren om det. På länken nedan finns lista på sådana läkemedel: https://www.lakemedelsverket.se/sv/lagar-och-regler/lista-over-lakemedel-som-omfattas-av-beslut
Åtgärder och disciplinära påföljder vid brott mot alkohol- och drogpolicyn

Alla deltagare får före skolstarten skriva under ett kontrakt där de förbinder sig att följa skolans alkohol- och drogpolicy. Brott mot skolans alkohol- och drogpolicy innebär avskiljning från studierna och avhysning från internatet.

 1. När skolans personal får kännedom om misstanke om överträdelse av policyn ska klasslärare informeras och samråda med skolans ledningsgrupp.
 2. Deltagaren uppmanas genomföra drogtest. Vid nekande hanteras det som ett positivt testsvar.
  Drogtestet genomförs på Previa i Nyköping. Skolan ordnar skjuts dit.
  Om drogtestet är positivt betalar deltagaren själv för testet. Det kostar ca 1500 kr.
  I vissa undantagsfall genomförs drogtestet på skolan.
 3. Deltagaren får omedelbart lämna skolan under en vecka då ärendet utreds.
 4. Klasslärare, rektor och skolans ledningsgrupp medverkar i utredningen och tar beslut om åtgärd och meddelar deltagaren detta på angivet datum.
 5. Vid beslut om avskiljning får deltagaren genast avsluta sina studier och om deltagaren bor på skolans internat sägs hyreskontraktet upp. Deltagaren och klassläraren kommer överens om tid för utflytt.