Studietakt:

100%

Längd:

2 år

Ansök senast:

Löpande

Kurstyp:

Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast: Löpande

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Socialpedagogutbildningen är en eftergymnasial utbildning som ger dig möjlighet att arbeta med människor som lever i en utsatt livssituation. Utbildningen är processinriktad vilket betyder att kunskaper genom kurslitteratur och föreläsningar varvas med övningar där du får utveckla ditt förhållningssätt och din professionalitet.

Platsförlagd utbildning

Allt socialt förändringsarbete kräver såväl kunskaper som färdigheter. Men det kräver också att du utvecklar ditt personliga sätt att möta människor i olika svåra situationer. Detta kan man inte läsa sig till eller utveckla genom att bara lyssna på föreläsningar. Det sociala arbetet är alltid en interaktiv process där du samverkar med dem du möter. På ett sätt kan man jämföra det med att spela fotboll där man deltar i ett interaktivt skeende som inte kan förutses. Det kräver att du lärt dig att vara ”ute på planen” och haft bra tränare.

Undervisningen på socialpedagogutbildningen är ”på plats” måndag till fredag och alltid lärarledd. Övningar, diskussioner och reflektion tillsammans och enskilt blir en resa där du får större kännedom om dig själv och om andra. Deltagarnas olika livserfarenheter vidgar perspektiv. I rollspel och andra övningar får du möjlighet att öva och prova såväl förhållningssätt som metodik.

Kursbeskrivning

Utbildningen är bred, med inriktning på socialt arbete med olika målgrupper. Det kan vara barn eller ungdomar, familjer eller vuxna med beroendeproblematik. Du får lära dig att ha samtal med enskilda, grupper, familjer och att arbeta med människors sociala nätverk. Du får också kunskaper om hur man arbetar pedagogiskt i mera praktiskt inriktade verksamheter där människor kan växa. De teoretiska studierna får verklighetsförankring i olika övningar, diskussioner och inte minst praktik-perioden som utgör större delen av termin 3. Ett viktigt fokus i utbildningen är att se människors svårigheter utifrån det sammanhang och de relationer de lever i.

Som socialpedagog kan du arbeta i många olika verksamheter. I skolor anställs socialpedagoger för att förstärka elevvården. Inom socialtjänsten ser man socialpedagogernas kompetens i att möta
människor i behandling, stöd och förebyggande arbete. Inom HVB-verksamhet för både unga och vuxna har du som socialpedagog en adekvat utbildning.

 

Deltagarröster

Kursinnehåll

Utbildningen har 7 huvudsakliga ”block” som varvas så att teori och praktiska övningar följer varandra:

 • Teoretiska grunder
 • Etik
 • Samhället och det sociala arbetets organisation
 • Målgrupper
 • Metoder och förhållningssätt
 • Personlig/professionell utveckling
 • Yrkeskunskaper

Du får en bred utbildning som är eftertraktad på arbetsmarknaden. Oavsett vilken målgrupp eller verksamhet du väljer att arbeta i, kommer du att ha en god grund att stå på.

Stensunds socialpedagogutbildning följer branschorganisationen Balsams krav och riktlinjer för SeQf-nivå 5.

Kurstid

2 år, 20 aug 2024 – 5 jun 2026

Kursstart

20 augusti 2024

Avgifter

Undervisningen är kostnadsfri. Kurslitteratur, material, studieresor mm bekostar du själv. Det beräknas kosta 10 000 kr. Kostnad för kost och logi tillkommer.

Antagningsvillkor

3 års gymnasium med uppnådd grundläggande behörighet till yrkeshögskola, minst 23 års ålder, 3 års drogfrihet, arbetslivserfarenhet.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat:
Ja

Kursplan

Undervisande lärare

 • Roland Hedman

  Kursledare Socialpedagog

  Socialpedagog

  Kontaktformulär

  Utbildning:
  Socialpedagog 180p
  Ledarskap steg 1 & 2
  Familje- och nätverksterapi

  Erfarenhet:
  Behandlingsassistent HVB
  enhetschef och Rektor HVB
  Verksamhetsplanerare sthlms läns landsting med ansvar för 11 HVB-hem
  Vårdförbundet Sörmland, projektledare ”rätt vård till rätt klient”
  SKR projektledare Upphandling av vård
  Chef för Sthlms Stadsmissions ungdomverksamhet
  Barn- och ungdomsutredare Socialtjänsten
  Familjebehandlare Socialtjänsten
  Föreläsare Umeå universitet
  Handledare

 • Lotta Corell

  Lärare Socialpedagog

  Socialpedagog

  Kontaktformulär

  Utbildning:
  Socionom
  Handledare
  Fam/nätverk terapeut steg 1
  Hästunderstödd terapi 7,5p

  Erfarenhet:
  Behandlingsassistent HVB
  Föreståndare/ enhetschef HVB
  Verksamhetschef ”unga station” Stockholms Stadsmission
  Enhetschef Ersta diakoni
  Barn och ungdomsutredare Socialtjänsten
  Familjebehandlare Socialtjänsten

 • Christine Falk

  Lärare Socialpedagog

  Polispreparand och väktare
  Socialpedagog

  Kontaktformulär

  Legitimerad lärare i:
  Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
  Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
  Pedagogik
  Pedagogiskt arbete
  Socialt arbete
  Specialpedagogik
  Bildpedagogik