Studietakt:

100%

Längd:

1 år

Ansök senast:

Löpande

Kurstyp:

Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Löpande

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Älskar du träning? Är du intresserad av hälsa? Vill du ha ditt intresse som yrke? Söker du ett framtidsyrke inom den snabbast växande branschen? Vill du kostnadsfritt utbilda dig till certifierad PT, Massör eller Kostrådgivare?

”Det här var det bästa året i mitt liv! Jag lärde mig så mycket mer än jag någonsin kunnat tänka mig och jag har genomgått en enorm personlig utveckling!”

Så uttrycker sig många av våra deltagare när de slutfört utbildningen till Hälsocoach på Stensund. Vi erbjuder en utbildning som verkligen förbereder dig för att arbeta med hälsa och du får så mycket mer.

Till skillnad från dyra kommersiella snabbutbildningar undervisas du på Stensund ett helt skolår av erfarna kompetenta pedagoger under mer än 1000 timmar lärarledda lektioner. Du får kunskap, kompetens, färdigheter och erfarenheter inom hälsobefrämjande och hälsoutveckling. Undervisningen är dessutom kostnadsfri. Genom mötet med hälsointresserade kurskamrater, övriga deltagare på skolan, personal, litteraturstudier, lektioner, övningar och teorier kommer du att växa som människa och som hälsocoach.

Målet med utbildningen

Vi har som mål att utbildningen till hälsocoach ska vara en av Sveriges bästa hälsoutbildningar och att den ska leda till arbete inom hälsobranschen. Vi garanterar högsta kvalitet genom att följa europeisk kvalitets standard  EA (fd. EHFA), och de nya branschspecifika riktlinjer som tagits fram av konsumentverket. Utbildningen uppdateras kontinuerligt utifrån hälsobranschens behov och den är godkänd av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund samt Branschrådet för hälsa.

Godkänd utbildning av Kroppsterapeuterna Branschrådet för Hälsa

Efter utbildningen

När du aktivt genomfört utbildningen med godkänt resultat i alla kursmoment får du ett kursintyg och du har möjlighet att certifiera dig som Personlig Tränare, Massör och Kostrådgivare inom Branschrådet för hälsa. Du kan även bli medlem i Kroppsterapeuternas yrkesförbund där du får tillgång till starta eget hjälp, försäkringar, marknadsföring mm. Många hälsoinspiratörer/hälsofrämjande coacher utbildade hos oss startar eget, men många får också anställning på gym och andra träningsanläggningar, på spa och hälsocenter, samt inom företagshälsovård.

Kursinnehåll

Läsåret har en röd tråd uppbyggd kring övergripande ämnen som coachning, kommunikation, hälsopedagogik, ledarskap, humanbiologi, träningsmetodik, manuell medicin och kost. Inom dessa ämnesområden ryms olika delkurser som ger en teoretisk kunskapsbas och praktisk kompetens för ett yrkesliv i hälsobranschen.

Du kommer få djupgående praktiska och teoretiska kunskaper inom:

 • Hälsa och hälsopromotion, hur livsstil och levnadsvanor påverkar vår hälsa.
 • Hälsopedagogik med fokus på förändringsprocessen.
 • Kommunikation, samtalsmetodik och MI
 • Kost och näringslära, grundläggande kompetens med fokus kostrådgivning för olika målgrupper.
 • Anatomi och fysiologi, hur du praktiskt tillämpar dessa kunskaper inom träning och hälsa.
 • Träningsmetodik och grundläggande träningslära i teori och praktik.
 • Stresshantering med Mindfulness, Qigong och Yoga.
 • Ledarskap genom praktisk träning och reflektion kring teorier och praktik.
 • Natur, friluftsliv och hälsa. Naturen som arena för hälsoutveckling.
 • Massage, grundläggande friskvårdsmassage och behandlande massage med triggerpunkter och terapeutisk stretching.
 • Starta eget företag.

Arbetsformer

Vi arbetar efter Folkhögskolans pedagogik och kunskapssyn som bygger på en kombination av teori och praktik. Vi utgår från deltagarnas kunskaper och erfarenheter och vi tillämpar ett arbetssätt, som ger utrymme för reflektion och analys av förvärvade kunskaper och erfarenheter. Utbildningen är på heltid och lärandet bygger till stor del på kursdeltagarens delaktighet, så vi ställer höga krav på aktiv närvaro i utbildningen. Utbildningen är intensiv och kräver ett helhjärtat engagemang. Vi ser lärandet som en process, där vi pedagoger stimulerar och utmanar kursdeltagarna och ser mötet mellan människor som en mycket viktig faktor för att lärandet förankras och fördjupas.

Undervisningen betonar därför samtalet som metod för kunskaps- attityd- och beteendeförändring. Som hälsoinspiratör/hälsofrämjande coach krävs kunskap och förståelse kring människan, både fysiologiskt, psykologiskt och socialt.

Du ges goda möjligheter att utvecklas som ledare och inspiratör. Du får övning i att göra muntliga presentationer, leda grupper samt coacha individer.

Kurstid

1 år, 20 aug 2024 – 5 jun 2025

Kursstart

20 augusti 2024

Avgifter

Kurslitteratur, studiebesök, vinterutbidning, kopiering etc. beräknas kosta 10 000 kr.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Antagningsvillkor

För att bli antagen behöver du behörighet för yrkeshögskola eller likvärdig utbildningsnivå. Du måste skicka in en fullständig ansökan med styrkta betygkopior, personbevis, foto, CV, arbetsintyg eller andra intyg som du bedömer som meriterande för utbildningen, referenser och ett personligt brev där du berättar om dig själv, varför du vill studera till hälsocoach och vad du planerar att göra efter avslutad utbildning.

Urvalskriterier
Utbildningen på Stensunds FHS innebär att du som deltagare är en viktig resurs som bidrar med dina tankar och erfarenheter i de olika kursmomenten. För att skapa hög kvalitet i utbildningen strävar vi efter att sätta ihop en klass med stor mångfald där alla kan lära av varandra. Vi antar en grupp på 20 deltagare. Urvalet baseras på din motivation, dina erfarenheter, intryck av intervjun och referenser.

Kursplan

Undervisande lärare

 • Cecilia-Razai_HC

  Kursledare Hälsoinspiratör

  Hälsocoach
  Hälsoinspiratör / Hälsofrämjande coach – halvfart

  Kontaktformulär

  Utbildad idrottslärare / hälsopedagog / PT / gruppträningsinstruktör och simlärare
  Examen i idrottspsykologi
  Äventyrspedagogik och friluftsliv
  Svenska och svenska som andraspråk
  Kreativt skrivande
  Specialpedagogik och socioemotionella svårigheter
  Entreprenöriellt lärande

 • Misha-Lindholm_HC

  Lärare Hälsocoach / Hälsoinspiratör

  Hälsocoach
  Hälsoinspiratör / Hälsofrämjande coach – halvfart

  Kontaktformulär

  Idrottslärare med examen från GIH samt magisterexamen i folkhälsa