Studietakt:

100%

Längd:

1-2 år

Ansök senast:

Löpande

Kurstyp:

Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: Löpande

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Vill du få en gedigen hantverksutbildning, utmana dina normer och värderingar, växa som människa och dessutom skaffa dig egenskaper som är attraktiva på arbetsmarknaden? Vi på Stensunds båtbyggarskola kan ge dig möjligheten att nå dit!

Hantverk och innehåll – Vad gör vi?
• Du lär dig att bygga traditionella, klinkbyggda allmogebåtar i trä, svenska och nordiska modeller.
• Vi tillverkar hyvlar och verktygsskåp.
• Vi sågar båtvirke, slår rep, syr segel, konstruerar riggar, bränner tjära, gör studiebesök och praktik mm.
• Utbildning på handverktyg och snickerimaskiner ingår förstås.

Under våren accelererar båtbyggandet och i mitten av maj sjösätter vi de nya båtarna. Kursen avslutas med en fyradagars segling i de nybyggda båtarna.

Hantverk och personlig utveckling – Hur gör vi?
Erfarenheten genom åren har visat att hantverk, så som vi arbetar med det, rymmer  möjligheter till personlig utveckling. Vi skapar förutsättningar för dig att hitta din initiativförmåga, att finna mod att komma igång och att få kraft att driva dig själv framåt. Varje arbetslag består av tre personer och genom arbetet med båten i båtlaget får du syn på dig själv, dina tankar, ditt arbetssätt och dina värderingar. Samtidigt är du viktig för de övriga att spegla sig i. Här har du möjlighet att återerövra och utveckla självtilliten och hitta redskap att skapa det liv du vill leva.

Gemenskapen viktig – Vi gör det tillsammans!
Vår erfarenhet är att gemenskapen i båtbyggarklassen betyder väldigt mycket. När du trivs, känner dig trygg, fri och respekterad för den du är, då skapas det bästa klimatet för att lära och utvecklas som hantverkare och människa. Denna grund av trygghet börjar vi bygga redan från första dagen. Vi börjar med en tio dagars skärgårdssegling. Vi får uppleva och lära känna varandra i den skärgårdskultur som våra allmogebåtar sprungit ur. Olika människor med olika bakgrund, erfarenheter och mål sitter nu i samma båt. En spännande upptäcktsresa börjar när vi intresserar oss för varandra. Olikheter blir möjligheter. Humor och glädje kan ersätta motsättningar och missförstånd.

Båtbyggeriet måste upplevas!
Allt du läst här är bara ord. Livet och stämningen i båtverkstan är så mycket mer. Tjärdoft, ljud, humor och skratt, svordomar, svett, dans, tårar,
insikter, sena kvällar och ljusa nätter…
Så om du vill veta vad detta skulle kunna ge dig – då finns det bara en sak att göra:

Kom och hälsa på oss!

Övrigt

Sy mer segel
Är du sugen på att sy ett segel till din gamla allmogebåt? Besök denna hemsidan för studiematerial om hur du går till väga.

Kurstid

20 aug 2024 – 5 jun 2025

Kursstart

20 augusti 2024

Avgifter

Resor, verktyg mm beräknas kosta ca 5000 kr. Kostnad för kost och logi tillkommer.

Antagningsvillkor

Du måste skicka in en fullständig ansökan, bifoga personbevis, referens och gärna ett foto av dig själv. Bifoga också sådant som du tycker vi behöver veta i form av betyg, CV, arbetsintyg, mm. Det viktigaste är dock att du skriver ett personligt brev där du beskriver dig själv, din bakgrund, dina erfarenheter och varför du vill gå båtbyggarutbildningen hos oss. Beskriv gärna dina förväntningar på dig själv och på oss, dina goda egenskaper och dina utmaningar inför båtbyggaråret.

Antagningsprocessen
Efter att du skrivit ett personligt brev, varit på besök (kontakt) och haft en intervju med oss så överväger vi och gör ett urval.

Våra urvalskriterier är:

  • Hur motiverad du är till utbildningen, vilka mål du har med att gå kursen
  • Vilken utvecklingspotential du har, vilka “steg” du önskar ta
  • Hur mycket vi tror att du kan tillgodogöra dig utbildningen
  • Vilken förmåga du har att reflektera över din egen roll i gruppen
  • Kunna se andras behov och ta hänsyn till dem
  • Kunna ge andra utrymme
  • Att ha behov av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan erbjudersamt hur mycket vi kan leva upp till dina förväntningar

Vi antar sökande löpande så platserna på kursen kan ta slut innan sista ansökningsdatum. Vi räknar med 16 deltagare.

Bekräftelse på plats på kursen:Om du blir antagen får du ett brev där du skriftligen skall bekräfta att du tackar ja eller nej till erbjuden plats samt ja eller nej till erbjuden reservplats. Om du tackar ja till erbjuden plats ska du dessutom betala in serviceavgiften, som för närvarande är 750 kronor.

När vi har fått in din skriftliga bekräftelse samt din betalning så har du din plats på båtbyggarutbildningen säkrad.

Prova-på-dagar
Kursplan

Undervisande lärare

Pelle-Nestorzon_Båtbyggeri

Pelle Nestorzon

Linjeansvarig lärare
pelle.nestorzon@stensund.se

Båtbyggare, Förskollärare, Fritidspedagog, Folkhögskollärarutbildning, Zonterapeut, Seglare, Shiatsumassör, Kulturförmedlare, Musiker

Erik-Holst_Båtbyggeri

Erik Holst