Studietakt:

100%

Längd:

1 år

Ansök senast:

Löpande

Kurstyp:

Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Löpande

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Drömmer du om att arbeta som beteendevetare, lärare eller vill du arbeta inom andra sociala och pedagogiska yrkesområden? Är du nyfiken på hur vi som människor utvecklas, förändras och växer? Behöver du förbättra din kompetens för studier på yrkeshögskola eller universitet?

Kursbeskrivning

På Allmän kurs med beteendevetenskaplig inriktning studerar du under 12 lektioner i veckan psykologi, pedagogik och sociologi. Övrig tid studerar du gymnasiegemensamma ämnen. Vad det innebär att studera på allmän kurs kan du läsa mer om här. Vi blandar föreläsningar, grupparbeten och samtalsgrupper med skapande verksamheter, uppsatsskrivning och grupputvecklande aktiviteter. Dessutom ingår en femdagars studieresa utomlands i mars.

Psykologi handlar om människans utveckling; beteenden, känslor, tankar och samspel med andra.
Psykologin studerar människans upplevelser, dess orsaker, och konsekvenser ur ett såväl biologiskt som samhällsvetenskapligt perspektiv. Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering tas upp i kursen.

Pedagogik utvecklar kunskaper om människors utveckling, interaktion och kommunikation samt om ledarskap. Förutsättningarna för lärande, kommunikation, samt ledarskapets
betydelse för lärandet tas upp under utbildningen.

Sociologin studerar relationen mellan människa och samhälle i dess minsta form, nämligen gruppen.
Under utbildningen studerar vi hur samhälle, individ och grupp påverkar varandra samt de processer som sker i en grupp till exempel ledarskap, normbildning och uppfostran.

Kursen ger dig kunskaper inom:

 • Psykologi
 • Sociologi
 • Pedagogik
 • Kommunikation
 • Ledarskap
 • Personlig utveckling
 • Gruppdynamik
 • Utvecklingspsykologi
 • Socialpsykologi
 • Konflikthantering
Kurstid

1 år, 20 aug 2024 – 5 jun 2025

Kursstart

20 augusti 2024

Avgifter

Litteratur, resor, studiebesök mm. beräknas kosta 7000 kr. Kostnad för kost och logi tillkommer.

Antagningsvillkor

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat:
Ja

Prova-på-dagar

15-17 april 2024

Kursplan

Undervisande lärare

 • Mikael-Löwf_Beteende

  Kursledare Beteendevetare

  Allmän kurs - Beteendevetare

  Kontaktformulär

 • Anna-Maria Winnfors

  Lärare Allmän kurs

  Allmän kurs - Beteendevetare

  Kontaktformulär