Studerande på Stensund har en olycksfallsförsäkring för skoltiden via Folksam. Denna försäkring gäller dagtid för alla och hela dygnet för deltagare som bor på internatet.

Vid skada anmäler deltageren själv skadan på Folksams hemsida.
Kontaktuppgifter till Folksam:
e-post: folksam.sport@folksam.se
tel: 0771-959 950

På internatet behöver du teckna en egen hemförsäkring som gäller för ditt boende.