Allmän kurs – Polisförberedande och Väktare

Polis är för många drömyrket! Ett spännande arbete med många olika uppgifter, fyllt av utmaningar. Vill du bli väktare och arbeta i den snabbt växande säkerhetsbranschen?

Kursbeskrivning

Vår kurs vänder sig till Dig som drömmer om att bli polis, men ännu inte är fullt behörig att söka till Polishögskolan. Du saknar ett eller flera ämnen för att ha uppnått behörigheten för att söka, och Du kanske också behöver bättra på din fysik och styrka?
I samarbete med BYA väktarskola erbjuder vi dig en komplett väktarutbildning, efter vilken du kan gå direkt ut i arbete som väktare.
I utbildningen diskuterar vi och funderar över polisens roll i samhället. Omfattningen av kriminalitet i samhället och tankar om orsaker till kriminalitet studerar vi tillsammans med grundläggande juridik. Vi lär oss om människan som individ och i grupp, men också som medborgare i samhället. Genom fysisk träning och idrott blir du väl förberedd inför ansökan till polishögskolan.
Genom samarbete med BYA – Bevakningsbranschens Yrkes- & Arbetsmiljönämnd -väktarskola, får du också en komplett grundutbildning till väktare i kursen.
Väktarutbildningen är indelad i tre delar, med teoriblock i kombination med praktik ute på fältet, total omfattning ca sju veckors utbildning.
Då körkort är ett krav för att få anställning som väktare samarbetar Stensunds folkhögskola med trafikskola så att du som ännu inte har körkort kan få rabatterade priser på körkortsutbildning under tiden du studerar hos oss.

Profilämnen

Stensunds folkhögskola organiserar hela utbildningen med VUI (Väktargrundutbildning), praktik och VU2 i samarbete med BYA (Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) som utfärdar yrkesbevis.
I utbildningen ingår ämnen såsom:

• Kriminologi och kriminalitet i samhället
• Människan och rättssamhället
• Rättssamhället, översikt över de rättsvårdande myndigheternas arbete, påföljdssystemets uppbyggnad
• Utvecklings- och socialpsykologi
• Grundläggande juridik
• Fysträning och idrott, teori i träningslära
• Drogberoende och behandling, droger och beteende
• Att vara polis och arbeta som polis

Föreläsningar, studiebesök, möten med yrkesverksamma poliser och 160 timmar praktik på bevakningsföretag.

Efter avslutad kurs kan du gå direkt ut i arbete som väktare och är även förberedd för fortsatta studier på Polishögskolan.

Ansök nu!
Kurstid

17 aug 2021 – 3 jun 2022

Kursstart

17 augusti 2021

Avgifter

Kurslitteratur, väktarkläder, studieresa m.m. Beräknas kosta 6000 kr.

Antagningsvillkor

Svenskt personnummer, godkänt betyg i Svenska 1, 18 år, vara ostraffad, samt enligt Polismyndighetens föreskrift (579-2) godkänd av Länsstyrelsen för att kunna påbörja praktisk yrkesträning.

Sista ansökningsdag

Antagning sker löpande under sommaren

Prova-på-dagar

Prova-på-dagarna 16-18 mars 2021 är inställda

Kursplan
Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

Undervisande lärare

Tomas Nehrer

Linjeansvarig lärare
tomas.nehrer@stensund.se

Torbörn Klefborg

Tommy Fogelberg