Skolan ska, inom ramen för verksamheten, bidra till de globala målen för hållbar utveckling. Den dagliga verksamheten ska genomsyras av miljömedvetenhet och en effektiv resursanvändning. Skolgemensamma aktiviteter har till syfte att öka medvetenheten hos deltagarna.

Stensunds Folkhögskola bidrar till hållbarhet genom att:

 • använda bergvärme för att minska användning av fossila bränslen och el
 • vidta åtgärder för fastigheten för att minska energisvinn och energiåtgång
 • göra insatser i restaurangen för att minska matsvinn och omställning till råvaror som minskar klimatpåverkan. Minst en vegetarisk dag varje vecka.
 • återbruk vid inköp av möbler, datorer och annan utrustning och material då det är möjligt
 • tillhandahålla cyklar som alternativ till transport med skolans bussar
 • använda miljöanpassade rengöringsmedel

Deltagare bidrar till hållbarhet genom att:

 • vara varsam om skolans miljö, interiör, material så det håller länge
 • inte slänga mat
 • stänga fönster och dörrar
 • släcka lampor när de inte behövs och när man lämnar rum
 • vara varsam med med värmen på elementen
 • duscha klokt, vara sparsam med varmvattnet
 • cykla, promenera, gå istället för att använda bil