Studietakt:

100%

Längd:

1 år

Ansök senast:

Löpande

Kurstyp:

Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Löpande

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Vill du jobba i en framtidsbransch? Som natur- och äventyrsguide kommer du att med ditt värdskap guida grupper i vårt natur och kulturlandskap.

Förutom att du utvecklar färdigheter som guide kommer du att få pröva på olika sätt att färdas i naturen och hur du skapar en minnesvärd trygg upplevelse för dina gäster. Utbildningen syftar till att ge dig grunderna och förutsättningarna för att verka professionellt i naturturismbranschen. Under ditt studieår kommer du att få utveckla färdigheter och förmågor inom flera områden av naturturism i kustlandskapet. På så vis kan du genom ditt värdskap som naturguide erbjuda intressanta, trygga och säkra naturupplevelser. I utbildningen ingår även första hjälpen och entreprenörskap. Vår utbildning följer nationell utbildningsnorm för naturguider och bedrivs som heltidsstudier. Det innebär att dina studier kommer att ta upp i stort sett lika mycket tid som ett heltidsarbete även om det är på distans. Utbildningen består av föreläsningar via den digitala plattformen Google classroom, gruppuppgifter, praktik samt obligatoriska närträffar på Stensunds folkhögskola.

Kursen innefattar följande teman

Hav
Navigering, kajakpaddling och kustlandskapet. Europeiskt paddelpass grön nivå (EPP), grundläggande säkerhet och räddningstekniker (GSRT).

Kust- och skogslandskap
Orientering, allemansrätten, vandring, lägerkunskap, kanadensarpaddling, EPP grönt.

Naturguide och värdskap
Planering av guidning. Det goda värdskapet, naturvägledning, naturkunskap. Lagar och regler för naturturism. Hantera oväntade situationer, berättarteknik och storytelling.

Hälsa och rörelse
Främja hälsa vid naturguideuppdrag, utomhusmatlagning, skadelära – omhändertagande av skador och HLR-utbildning.

Vinteraktiviteter
Långfärdsskridskor, isvak, vinterupplevelser för grupper.

Ledarskap
Gruppsykologi, hantera svåra situationer och ta svåra beslut, besvärliga deltagare, fånga gruppens intresse.

Företagande och marknadsföring
Starta eget, marknadsföra sina produkter, paketering av upplevelser, hållbarhetens tre dimensioner.

Obligatoriska närträffar

2-6 september, 7-10 oktober, 18-21 november, 3-6 februari, 17-20 mars, 21-24 april, 19-23 maj

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Som naturguide kan du jobba mot en internationell och nationell målgrupp av resenärer med ett stort gemensamt intresse för svensk natur och kultur.

Deltagaren ska efter utbildningen ha goda kunskaper, färdigheter och kompetens att kunna arbeta och verka som:

 • Naturguide i eget företag
 • Anställd natur- & äventyrsguide i naturturismföretag
 • Ideell ledare i friluftsorganisation

Utbildningen ska även ge förutsättningar för att efter fortsatta studier arbeta som:

 • Naturvägledare på naturum
 • Fritidspedagog med utomhuspedagogik

Efter kursen förväntas deltagarens portfolio ha följande innehåll:

 • Certifieringar utifrån eget val
 • Marknadsplan för företagande
 • Plan för marknadsföring av sin egen verksamhet
 • Hållbarhetsplan för sin egen verksamhet
 • Tre klara guidekoncept som är säljbara till kund (hav, kust, kultur)
 • Tre berättelser att berätta inför grupp
 • Referenser från praktikuppdrag
 • Intyg  HLR och  L-ABCDE

I anslutning till utbildningen erbjuds kursdeltagaren dessutom:

 • Uppguidning till Certifierad Naturguide.
 • Examination på Grönt paddelpass enligt europisk standard i kajak och kanadensare.
 • Utbildningsbevis för GSRT – Grundläggande säkerhet och räddningstekniker.

Nationell Norm för Utbildning av Naturguider

Kurstid

1 år, 20 aug 2024 – 5 jun 2025

Kursstart

20 augusti 2024

Avgifter

Undervisningen är gratis, men mat och logi på våra närträffar tillkommer. Fullständig prislista Materialavgift 2500 kr/termin

Certifieringskostnader: - Certifierin naturguide 7500 kr (betalas i oktober) - EPP gult/grönt kajak 225 kr - EPP gult/grön kanadensare 225 kr - GSRT 200 kr

Antagningsvillkor

Fullgjord gymnasieutbildning. Minst 20 års ålder. Personlig intervju kommer att genomföras.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat:
Nej

Träffar:
7 obligatoriska träffar

Kursplan

Undervisande lärare

 • Kersti Beck Larsson

  Lärare

  Natur- och äventyrsguide – distans

  Kontaktformulär

  070-674 70 06