Trådlöst Wifi finns i skola, slott och internat. Fel/ avbrott anmäls till felanmälan. Skolan har extern support av it- tekniker som avhjälper fel vardagar 8-17. Skolan använder sig av Schoolsoft och Google Classroom. Deltagare behöver vara aktiv med att uppdatera sig om information i Schoolsoft och Google Classroom.

Skrivare som deltagare kan använda finns i tv- rummet i skolan. Där finns instruktioner hur man ska gå tillväga vid utskrift.

Några stationära datorer som är fria att använda finns i skolhuset. Det finns en klassuppsättning datorer som kan användas på lektioner. Det finns också möjlighet att köpa en egen dator som deltagaren använder under läsåret och sedan behåller mot en kostnad på 200 kr per månad under läsåret.