Trådlöst Wifi finns i skola, slott och internat.

Skolan använder sig av Schoolsoft och Google Classroom. Deltagare behöver vara aktiv med att uppdatera sig om information i Schoolsoft och Google Classroom.

Skrivare som deltagare kan använda finns i tv- rummet i skolan. Där finns instruktioner hur man ska gå tillväga vid utskrift.

Några stationära datorer som är fria att använda finns i skolhuset. Det finns en klassuppsättning datorer som kan användas på lektioner. Det finns också möjlighet att köpa en egen dator som deltagaren använder under läsåret och sedan behåller mot en kostnad på 200 kr per månad under läsåret.

  • Användning av it och internet med sociala medier, bloggar, poddar m.m. följer skolans värdegrund och policys.
  • Det är inte tillåtet att lagra, sprida, bearbeta eller kopiera material som är kränkande eller diskriminerande av grupp eller enskild person.
  • Det är inte tillåtet att installera programvaror, kopiera program på skolans datorer.
  • Det är inte tillåtet att beställa någon vara eller tjänst i skolans namn.
  • Om skolans utrustning skadas är man ersättningsskyldig.
  • Varje användare måste ansvara för in- och utloggning, själv skydda sin identitet.
  • För att spara på miljön förhandsgranskas dokument innan utskrift.