Allmän kurs – Polisförberedande och Väktare

Polis är för många drömyrket! Ett spännande arbete med många olika uppgifter, fyllt av utmaningar. Vill du bli väktare och arbeta i den snabbt växande säkerhetsbranschen?

Kursbeskrivning

Vår kurs vänder sig till Dig som drömmer om att bli polis, men saknar ett eller flera ämnen för att vara behörig att söka till Polishögskolan. Du kanske också behöver bättra på din fysik.
I samarbete med BYA väktarskola erbjuder vi dig en komplett väktarutbildning, efter vilken du kan gå direkt ut i arbete som väktare.
I utbildningen får du bl a inblick  polisens roll i samhället. Omfattningen av kriminalitet i samhället och tankar om orsaker till kriminalitet studerar vi parallellt med juridik. Vi lär oss om människan som individ och i grupp, men också som medborgare i samhället. Genom fysisk träning och idrott blir du väl förberedd inför ansökan till polishögskolan.
I samarbete med BYA väktarskola erbjuder vi dig en komplett väktarutbildning som ger dig behörighet att arbeta som väktare.
Väktarutbildningen är består av tre delar utspridda under läsåret med teoriblock i kombination med 160 timmar praktik på ett bevakningsföretag.
Då körkort är ett krav för att få anställning som väktare samarbetar Stensunds folkhögskola med en trafikskola så att du som ännu inte har körkort kan få rabatterade priser på körkortsutbildning under tiden du studerar hos oss.

Profilämnen

I utbildningen ingår :

• Kriminologi och kriminalitet i samhället
• Människan och rättssamhället
• Rättssamhället, översikt över de rättsvårdande myndigheternas arbete, påföljdssystemets uppbyggnad
• Utvecklings- och socialpsykologi
• Grundläggande juridik
• Fysträning och idrott, teori i träningslära
• Drogberoende och behandling, droger och beteende
• Att vara polis och arbeta som polis

Föreläsningar, studiebesök och möten med yrkesverksamma poliser.

Dina lärare i profilämnena har lång yrkeserfarenhet inom Polysmyndigheten och Kriminalvården.

Efter avslutad kurs kan du gå direkt ut i arbete som väktare och är även förberedd för fortsatta studier på Polishögskolan.

Kurstid

22 aug 2023 - 5 jun 2024

Kursstart

22 augusti 2023

Avgifter

Kurslitteratur, praktikkläder, studiebesök m.m. 6000 kr

Antagningsvillkor

Svenskt personnummer, godkänt betyg i Svenska 1, 18 år, vara ostraffad, samt enligt Polismyndighetens föreskrift (579-2) godkänd av Länsstyrelsen för att kunna påbörja praktisk yrkesträning.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat:
Ja

Sista ansökningsdag

Öppen för ansökan

Prova-på-dagar

11-13 april 2023

Kursplan

Undervisande lärare

Tomas Nehrer

Linjeansvarig lärare
tomas.nehrer@stensund.se

Polisutbildad med 20 år som polis som bl.a. officer
Gymnasielärare

Torbjörn Klefborg

Lärare
torbjorn.klefborg@stensund.se

Legitimerad ämneslärare i svenska och religion på gymnasienivå.
Har tidigare varit lärare inom kriminalvården.