Allmän kurs – Beteendevetare

Är du nyfiken på hur vi som människor förändras och växer? Vill du lära dig om mänskligt beteende och utvecklas tillsammans med andra? Kom då och studera hos oss.

Kursbeskrivning

På Beteendevetarlinjen studerar du under 12 lektioner i veckan psykologi, pedagogik och sociologi. Övrig tid studerar du behörighetsgivande ämnen. Vi blandar föreläsningar, grupparbeten och samtalsgrupper med skapande verksamheter, uppsatsskrivning och grupputvecklande aktiviteter.

Profilämnen

Du får fördjupade insikter om mänskligt beteende och du utvecklar kunskaper inom:
• Kommunikation
• Ledarskap
• Personlig utveckling
• Gruppdynamik
• Utvecklingspsykologi
• Konflikthantering

Ansök nu!
Kurstid

18 aug 2020 - 11 jun 2021

Kursstart

18 augusti 2020

Avgifter

Kurslitteratur, resor, studiebesök m.m. 5 000 kronor.

Antagningsvillkor
Sista ansökningsdag

Kursen är nu full så vi tar inte emot fler ansökningar.

Prova-på-dagar

Prova-på-dagarna 31 mars-2 april är tyvärr inställda pga covid-19.

Kursplan
Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

Undervisande lärare

Christine Falk

Katarina Korp