Allmän kurs – Beteendevetare

Drömmer du om att arbeta som beteendevetare, lärare eller vill du arbeta inom andra sociala och pedagogiska yrkesområden? Är du nyfiken på hur vi som människor utvecklas, förändras och växer? Behöver du förbättra din kompetens för studier på yrkeshögskola eller universitet?

Kursbeskrivning

På Beteendevetarlinjen studerar du under 12 lektioner i veckan psykologi, pedagogik och sociologi. Övrig tid studerar du behörighetsgivande ämnen. Vi blandar föreläsningar, grupparbeten och samtalsgrupper med skapande verksamheter, uppsatsskrivning och grupputvecklande aktiviteter.

Profilämnen

Psykologi handlar om människans utveckling; beteenden, känslor, tankar och samspel med andra.
Psykologin studerar människans upplevelser, dess orsaker, och konsekvenser ur ett såväl biologiskt som samhällsvetenskapligt perspektiv. Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering tas upp i kursen.

Pedagogik utvecklar kunskaper om människors utveckling, interaktion och kommunikation samt om ledarskap.

Sociologin studerar relationen mellan människa och samhälle i dess minsta form, nämligen gruppen.
Under utbildningen studerar vi hur samhälle, individ och grupp påverkar varandra samt de processer som sker i en grupp till exempel ledarskap, normbildning och uppfostran.

Kursen ger dig kunskaper inom:

  • Psykologi
  • Sociologi
  • Pedagogik
  • Kommunikation
  • Ledarskap
  • Personlig utveckling
  • Gruppdynamik
  • Utvecklingspsykologi
  • Socialpsykologi
  • Konflikthantering
Ansök nu!
Kurstid

16 aug 2022 - 9 jun 2023

Kursstart

16 augusti 2022

Avgifter

Kurslitteratur, resor, studiebesök m.m. 6 000 kronor.

Antagningsvillkor
Sista ansökningsdag

Öppen för ansökan

Prova-på-dagar

5-7 april 2022

Kursplan
Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

Undervisande lärare

Mikael Löwf

Mikael Löwf

Linjeansvarig lärare
mikael.lowf@stensund.se