Världsmusik

Fortbildningskurs för yrkesverksamma musiker och pedagoger. Vill du ha ett halvår fyllt av inspiration och utveckling som du får nytta av resten av din musikkarriär? Ta chansen och ansök till denna unika kurs där Ale Möller delar med sig av sina erfarenheter av ett långt och innehållsrikt musikerliv.

Kursbeskrivning

Kursen riktar sig till:
• Dig som yrkesmässigt redan lever som musiker eller pedagoger på hel- eller deltid, har gått på musikhögskola eller utbildat dig själv på andra sätt till motsvarande nivå.
• Du som redan har en bra nivå på ditt instrument och en genremässig förankring.
• Du som vet att du redan kan mycket, men som också vet att du har luckor i ditt kunnande som du längtar efter att ta tag i.
• Du som är sugen på att kunna använda din musik i nya sammanhang
• Du som behöver tid och inspiration för träning och eget övande.

Du behöver inte vara folkmusiker för att gå kursen. Du kan tex vara en ”folkmusikintresserad jazzmusikant”, eller en ”rockmusiker som vill kunna spela afro och polska”.

Profilämnen

Kursen utgår hela tiden från det praktiska musicerandet i små eller större ensembler. Fokus är på de musikaliska byggstenar som ligger till grund för all arrangemang, komposition och improvisation, och som gör att du kan använda din egen musik i möten med andra musikformer och kulturer.

Teoriundervisningen har alltid sin startpunkt i den praktiska verkligheten. Vi skall skaffa oss de användbara verktygen! Du kommer att lära dig det som gör dig till en uppskattad bandmedlem, men du skall också kunna ta kapellmästarrodret om det behövs. Du skall bli grymt säker på att direkt kunna höra olika skalor, tonplatser och ackord, och veta de musikaliska konsekvenserna av dessa. Du skall öva att snabbt känna igen och kunna använda alla de spännande rytmer som finns i musik från olika delar av världen. Inte bara känna igen dem med huvudet, utan verkligen få in dem i hela kroppen.

”Jag upplever att många musikanter, även på hög nivå, lider av att sakna en del ganska grundläggande kunskapsverktyg. Det handlar om verktyg som behövs för att kunna känna sig trygg och fri i musikaliska möten, där osäkerhet annars ofta lägger sig i vägen för spelglädjen. Många kommer på samma sätt inte över tröskeln till att improvisera eller komponera egen musik, men även här handlar det om samma verktyg. Alltså handlar den här kursen egentligen om att ta makten över sitt eget musikanteri!”

/ Ale Möller

—————–

Kursens ramtider är januari – maj. De gemensamma veckorna på Stensund 2023:

  • Januari 16-20  (vecka 3)
  • Februari 13-17 (vecka 7)
  • Mars 20-24  (vecka 12)
  • April 24-28  (vecka 17)
  • Maj 1-5       (vecka 18)

För att underlätta för dig att hålla kontakten med dina vanliga spelsammanhang sker kursen i två olika former:

  1. Gemensamt arbete på Stensund (totalt 5 veckor).
  2. Distansarbete med en digital mötesplats på internet.

Undervisningsspråk är svenska (och vid behov en del på engelska).

Artikel i tidningen Folkhögskolan:
”Folkhögskolan är en överlägsen utbildningsform”

Kurstid

1 termin (VT). Kursen är heltidsstudier med ett antal närträffar på Stensunds folkhögskola vecka 3, 7, 12, 17 och 18.

Kursstart

9 januari 2023

Avgifter

Kursen är avgiftsfri, avdragsgill (som fortbildning för dig med eget företag) och CSN-berättigad, men vid närträffar betalar man fast avgift för mat och logi.

750:- Serviceavgift som betalas vid antagning.

Antagningsvillkor

Ansökan sker via skolans ansökningssida.
Du kan eventuellt senare bli ombedd att skicka in ett filmat spelprov eller referenser redan till filmat material.

Kriterier för antagning:
Kursen är en fortbildningskurs för yrkesarbetande folk- och världsmusiker, med inriktning på redskap för kulturella möten.
Du förväntas yrkesmässigt redan leva på hel- eller deltid av din musik, ha gått på musikhögskola eller utbildat dig själv på andra sätt till motsvarande nivå.

Vid antagningen görs bedömningen godkänd eller icke godkänd för kursens nivå. Mellan de som är godkända görs ingen inbördes poängbedömning.

Om kursen får fler godkända anmälningar än vad som är möjligt att ta emot görs en lottdragning. Eftersom vi arbetar mycket i ensembler kommer dock viss hänsyn tas till vilka instrument som prioriteras vid urvalet. Även aspekter som genus- och åldersblandning eller andra gruppdynamiska hänsyn kan komma att spela in.

Sista ansökningsdag

1 november 2022 – kursen är nu fullbelagd och ansökan är stängd

Prova-på-dagar
Kursplan

Undervisande lärare

Ale Möller

Linjeansvarig lärare

ale.moller@stensund.se