Studietakt:

100%

Längd:

1 år

Ansök senast:

Löpande

Kurstyp:

Distanskurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Löpande

Kurstyp: Distanskurs

Vill du arbeta som beroendeterapeut med människor med beroende i olika utsatta livssituationer? Vår beroendeterapeututbildningen betonar människan som en del i ett socialt system och ger kunskaper om individer, grupper och samhälle. Du får en teoretisk och praktisk yrkesutbildning med en bred kompetens att arbeta såväl stödjande, coachande och behandlande utifrån beroendeproblematik inom missbruksvård.

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med människor med beroende i olika utsatta livssituationer. Du får en teoretisk och praktisk yrkesutbildning med en bred kompetens att arbeta stödjande, coachande och behandlande utifrån beroendeproblematik. Du har efter examen möjlighet att arbeta inom många olika delar av det psykosociala behandlande verksamhetsfältet för missbruksvård såsom socialtjänst, samt frivillig- och privatsektor.

Utbildningen ger breda kunskaper inom social omsorg. Den ger dig kunskaper kring vetenskaplig teori och metod med kvalificerade kunskaper, färdigheter samt kompetens för behandlande arbete i praktiken. Du får fördjupade kunskaper inom beroende som fenomen samt verkningsfulla psykosociala metoder för att möta en individ i beroende.
Beroendevård som huvudämnesområde sammanfaller till stora delar med andra yrkesområden och arbete med människor i utsatta livssituationer. Det sociala arbetets värdegrund utgår från humanistisk människosyn och ett etiskt förhållningssätt med betoning på mänskliga rättigheter.
Utbildningen är förankrad i socialvetenskaplig forskning och behandlande arbete som praktik. Vi betonar därför människan som en del i ett socialt system. Kunskaper om individer, grupper och samhälle får en framträdande plats i utbildningen.

Träffar:
4 obligatoriska träffar
135 obligatoriska nätträffar

Kurstid

22 aug 2023 - 5 jun 2024

Kursstart

22 augusti 2023

Avgifter

Kostnad för litteratur uppgår till 4-5000 kr. Du behöver dessutom ha tillgång till dator, webkamera, mikrofon och högtalare. Kostnader för mat och logi under de fysiska träffarna tillkommer.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Antagningsvillkor

För att söka till kursen ska du ha grundläggande gymnasiebehörighet. Utöver detta kan du ha införskaffat behörighet genom:
1. Ha en utbildning som motsvarar Behandlingspedagog-/assistent, socialpedagog, undersköterska eller
2. Ha arbetat inom yrket i minst fyra år och på så sätt införskaffat dig grundläggande kunskaper
• Om du har tidigare haft eget beroende ställs krav om minst tre års nykterhet samt egen behandling.

I antagningen kommer vi först gå igenom om ni motsvarar ovanstående krav för att därefter intervjua er muntligen. Vi eftersträvar att våra elever har ett passande förhållningssätt inför yrket och kan därför även genomföra urval genom intervjun

Prova-på-dagar
Kursplan

Undervisande lärare

Lars Öhman

Lars Öhman

Linjeansvarig lärare
lars@stensund.se

Samhällsvetare
Addiktolog
KBT steg 1