Beroendeterapeut

Vill du arbeta som beroendeterapeut med människor med beroende i olika utsatta livssituationer? Vår beroendeterapeututbildningen betonar människan som en del i ett socialt system och ger kunskaper om individer, grupper och samhälle. Du får en teoretisk och praktisk yrkesutbildning med en bred kompetens att arbeta såväl stödjande, coachande och behandlande utifrån beroendeproblematik inom missbruksvård.

Kursbeskrivning

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med människor med beroende i olika utsatta livssituationer. Du får en teoretisk och praktisk yrkesutbildning med en bred kompetens att arbeta stödjande, coachande och behandlande utifrån beroendeproblematik. Du har efter examen möjlighet att arbeta inom många olika delar av det psykosociala behandlande verksamhetsfältet för missbruksvård såsom socialtjänst, samt frivillig- och privatsektor.

Profilämnen

Utbildningen ger breda kunskaper inom social omsorg. Den ger dig kunskaper kring vetenskaplig teori och metod med kvalificerade kunskaper, färdigheter samt kompetens för behandlande arbete i praktiken. Du får fördjupade kunskaper inom beroende som fenomen samt verkningsfulla psykosociala metoder för att möta en individ i beroende.
Beroendevård som huvudämnesområde sammanfaller till stora delar med andra yrkesområden och arbete med människor i utsatta livssituationer. Det sociala arbetets värdegrund utgår från humanistisk människosyn och ett etiskt förhållningssätt med betoning på mänskliga rättigheter.
Utbildningen är förankrad i socialvetenskaplig forskning och behandlande arbete som praktik. Vi betonar därför människan som en del i ett socialt system. Kunskaper om individer, grupper och samhälle får en framträdande plats i utbildningen.

Ansök nu!
Kurstid

10 September 2021 – 11 Juni 2022

Kursstart

10 september 2021

Avgifter

Eleven behöver själv införskaffa sig en dator, webbkamera, mikrofon och högtalare. Till utbildningen kommer även eleven själv stå för litteraturen till en kostnad motsvarande 4.000–5.000 kr

Antagningsvillkor

För att söka till kursen ska du ha grundläggande gymnasiebehörighet. Utöver detta kan du ha införskaffat behörighet genom:
1. Ha en utbildning som motsvarar Behandlingspedagog-/assistent, socialpedagog, undersköterska eller
2. Ha arbetat inom yrket i minst fyra år och på så sätt införskaffat dig grundläggande kunskaper
• Om du har tidigare haft eget beroende ställs krav om minst tre års nykterhet samt egen behandling.

I antagningen kommer vi först gå igenom om ni motsvarar ovanstående krav för att därefter intervjua er muntligen. Vi eftersträvar att våra elever har ett passande förhållningssätt inför yrket och kan därför även genomföra urval genom intervjun

Sista ansökningsdag

28 augusti 2021

Prova-på-dagar
Kursplan
Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

Undervisande lärare

Lars Öhman

Linjeansvarig lärare

lars@stensund.se