På Stensunds Folkhögskola ska inte funktionsnedsättningar vara ett hinder att delta i någon av våra utbildningar. Personalen har erfarenhet och kunskap om pedagogiskt stöd, anpassningar och olika hjälpmedel.

Tillgänglighet i skolans lokaler

Skolhuset med lektionssalar, idrottssal och gym är tillgängligt för alla. Slottets nedre plan med expedition och matsal är tillgängligt för alla.

Tillgänglig lärmiljö

Folkhögskolans metodik med relationsskapande undervisning, små klasser och möjlighet att anpassa kursinnehållet ger möjlighet till tillgänglighet för deltagare med funktionsnedsättningar eller andra svårigheter.

Lärmiljön utformas för att möta olika behov med koncentrationshjälpmedel, ståbord, balanspallar, balansbollar m.m. Skolan utvärderar systematiskt lärmiljön för att utveckla tillgängligheten.

Skolan erbjuder inläst litteratur via inläsningstjänst.

På allmän kurs finns schemalagd studieverkstad.

Dialog om behov sker vid antagningsintervjun, uppstartssamtal, vid omdömes- och utvecklingssamtal och direkt i undervisningen. Utvärdering av stödet sker tillsammans med deltagaren sker regelbundet.