Undervisningen på Stensund är kostnadsfri, men mat, boende, försäkringar, kurslitteratur, kopiering, studieresor etc kostar förstås.

De priser som anges här gäller för 2023. 1 januari 2023 kommer en höjning ske som följd av inflationen. Även CSN studiemedel kommer höjas under 2023.

Avgifter:

Skolan står för undervisningen och deltagaren betalar läromedel, annat material, studieresor, utflykter m.m. Kostnader för respektive utbildning hittar du på stensund.se.

Studieresor som finns angivna på respektive utbildning är obligatoriska och en summa faktureras deltagarna varje månad för att täcka kostnaderna. Studieresan är inräknad i den kostnaden som finns angiven för varje utbildning. Den resterande kostnaden behöver du som studerande avsätta så du kan betala för t.ex. studiebesök, studielitteratur, annat material m.m.

För att bekräfta sin studieplats delbetalas en serviceavgift på 750 kr. Denna avgift återbetalas inte.

Deltagare som inte bor på skolan:

Deltagare kan pendla till skolan eller bo på vårt internat. Avgiften för deltagare som pendlar är 1750 kr/ mån. I det priset ingår lunch, förmiddags- och eftermiddagsfika, olycksfallsförsäkring, övriga omkostnader, fester, tillgång till idrottshall, gym, bastu och gemensamma aktiviteter.

Deltagare som bor på skolan:

Deltagare som bor på internatet betalar en summa för boende, frukost, lunch och middag (middag måndag t.o.m. torsdag), förmiddags- och eftermiddagskaffe. Olycksfallsförsäkring för hela dygnet ingår. Din egen hemförsäkring gäller för boendet. Kostnaden täcker också övriga omkostnader och gemensamma fester tillgång till idrottshall, gym, bastu och gemensamma aktiviteter.

I avgifterna är höstlov, jullov, sportlov, påsklov och ev. praktik borträknade. Augusti+ September faktureras med 1,3x hyran
Oktober- Maj faktureras 1 x hyran.
Juni faktureras med 0,25 x hyran.

Mer information om de boenden skolan erbjuder finns på hemsidan.

Fakturering görs varje månad.
Avgifterna ska betalas i förskott senast den första varje månad. Vid försenad betalning utgår två påminnelser med påminnelseavgift och om det fortfarande inte betalats går fakturan till inkasso. Deltagare som ligger efter med två månaders betalning får utöver rutinen ovan en varning. Deltagare som bor på skolan får flytta ifrån skolan. En avbetalningsplan görs. Om avbetalningen inte följs får deltagaren även avsluta sina studier på skolan.
Deltagare med skulder till skolan får inte ut sitt examensbevis och/eller kan inte påbörja ny termin förrän skulden är betald.

De deltagare som deltar i en utbildning med obligatorisk studieresa faktureras varje månad för att täcka kostnaden för resan. Vid avslut/ avhysning återbetalas inte pengarna.

Vid avhysning
Om du bor på internatet avbryts hyresavtalet genast när rummet är urplockat och städat och nycklarna återlämnade. Återbetalning av hyran sker av resterande dagar av betald hyra.

Vid uppsägning av boende på egen begäran
Vid uppsägning av boende gäller en månads uppsägningstid.

Studiemedel:

Alla våra utbildningar är studiemedelsberättigade. Det innebär att det är möjligt att få bidrag och lån från CSN.
Det är viktigt att ta kontakt med CSN direkt vid ansökan för att undvika att det dröjer innan utbetalning (csn.se).

Receptionen kan svara på frågor om CSN.