Hållbara gemenskaper

Hur kan vi gemensamt skapa ett liv i balans med Jordens förutsättningar, där allas lika värde utgör grunden och där vi främjar positiv förändring i oss själva, våra nära sammanhang och världen vi lever i?

Kursbeskrivning

Kursen Hållbara gemenskaper är för dig som:

  • funderar på vår tids ödesfrågor och hur vi kan möta dem tillsammans

  • ser potentialen i gemenskaper och vill utforska deras roll i förändringsarbete

  • vill upptäcka hur kontakt med dig själv och med Jorden hänger ihop med att agera i det yttre

  • vill få perspektiv på hur förtryck håller oss separerade, få verktyg för att växa som allierade till varandra och sätta social rättvisa centralt i omställningen av samhället.

  • vill lära dig kraftfulla metoder för kommunikation, process och samskapande i grupper

  • är yrkesverksam inom hållbarhetsfältet, aktiv i någon typ av gemenskap eller nyfiket engagerad i samtidsfrågor

Kursen Hållbara gemenskaper är ett samarbete mellan Stensunds folkhögskola och Omställningsnätverket i Sverige.

Profilämnen

I denna kurs utforskar vi hur vi som individer, gemenskaper och samhällen kan stå rustade inför samtidens utmaningar och bidra med positiva förändringar. Vi undersöker vad som gör gemenskaper hållbara och hur vi kan odla och vårda våra relationer och sammanhang. Studiebesök hos olika former av gemenskaper (inom boende, arbete, ekonomi, odling, kultur m.m.) är ett återkommande inslag i kursen. Vi närmar oss begreppet social permakultur, dess principer och designverktyg. Metoder för kommunikation, samskapande och hur vi kan bygga inkluderande, effektiva strukturer i grupper kommer in under hela kursen (Nonviolent Communication, Sociokrati, Art of Hosting m.fl.). Vi ger utrymme för naturnärvaro och inre omställning, psykologiska och andliga aspekter av att leva i omställningens tid. Parallellt med kursens gemensamma delar driver deltagarna ett eget eller gemensamt projekt som involverar andra människor. Det kan utmynna i ett offentligt evenemang eller redovisas internt i klassen.

Kursens värdegrund är inspirerad av Omställningsnätverkets principer.

Genom kursen kommer du få tillgång till ett brett nätverk av människor, platser och gemenskaper som kan stödja dig och din grupp i ert förändringsarbete under och efter kursen.

Kursens bakgrund

Som mänsklighet och samhälle står vi inför ett paradigmskifte. Det gamla paradigmet, präglat av individualism, konkurrens och strävan efter materiell rikedom, börjar ifrågasättas av allt fler. En separation har uppstått mellan människor och mellan människa och natur, där vi inte ser oss som del av en helhet, vilket har möjliggjort den förstörelse av vår egen livsmiljö som vi upplever idag. Parallellt ser vi en annan berättelse växa fram om hur vi kan forma våra liv på Jorden. En berättelse om att vara i kontakt, med oss själva och våra sanna behov, känna samhörighet med varandra och naturen och att vilja värna om vår planet.

Lärare på kursen

Sofi Håkansson är utbildad lärare, arrangör och entreprenör inom kultur och miljö och har bred erfarenhet av att driva projekt och bygga upp nätverk. Hon är initiativtagare till hållbarhetsfestivalen Smaka framtiden i Södertälje kommun och TILLSAMMANS-festivalen i Trosa kommun. Verksam i Omställningsnätverket samt i den svenska ekobyrörelsen, där hon leder framväxten av Nackunga bogemenskap i Hölö.

Mårten Pella är statsvetare, aktivist, musiker och projektledare.
Han drömmer om en vackrare värld med livsbejakande samhällen, fria från förtryck och i samskapande med Jorden.
I sitt arbete för världsförändring använder han verktyg för aktivt lyssnande, musik, lek och samskapande ledarskap.
Mårten har tidigare anordnat skolprojektet Music for the Planet, ungdomskonferenser, manifestationer och turnerar med sitt band Bicycle Beat.

Ansök nu!
Kurstid

15 september 2021 till 5 juni 2022

Kursstart

15 september 2021

Avgifter

Kursen är avgiftsfri och CSN-berättigad (50%) med fysiska träffar. Kost och logi ca 6000 kr för alla träffar. Administrativ anmälningsavgift 375 kr. Därutöver kostnad för litteratur och studieresa.

Antagningsvillkor

Skolan bedömer om sökande har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningens innehåll och kursens mål.
Vi strävar efter en mångfald av kursdeltagare vad gäller ålder, kön, etnicitet, geografisk härkomst, landsbygds- och stadsboende, samt yrkeserfarenhet inom området eller ej.
Kursen prioriterar deltagare som visar ett starkt engagemang för ämnet, en vilja att växa som människa och att ta sina lärdomar vidare ut i handling i samhället.

Sista ansökningsdag

Öppen för ansökan

Prova-på-dagar
Kursplan
Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

Undervisande lärare

Sofi Håkansson

Linjeansvarig lärare
sofi.hakansson@stensund.se

Porträtt lärare Hållbara...

Mårten Pella