Hållbara gemenskaper

Hur kan vi gemensamt bidra med lösningar på vår tids globala utmaningar och vara drivande i omställningen till ett hållbart samhälle?

Kursbeskrivning

Kursen Hållbara gemenskaper är för dig som:

  • funderar på vår tids ödesfrågor och hur vi kan bidra med lösningar tillsammans.
  • vill utforska gemenskaper och deras roll i förändringsarbetet.
  • vill upptäcka hur kontakt inåt och med Jorden hänger ihop med förändringsarbete i det yttre.
  • vill lära dig kraftfulla metoder för kommunikation, process och samskapande i grupper.
  • är yrkesverksam inom hållbarhetsfältet, aktiv i någon typ av gemenskap eller nyfiket engagerad i samtidsfrågor.

Kursen Hållbara gemenskaper är ett samarbete mellan Stensunds folkhögskola, Omställningsnätverket i Sverige och GEN Europe.

Profilämnen

I denna kurs utforskar vi hur vi som individer, gemenskaper och samhällen kan stå rustade inför samtidens utmaningar och bidra med positiva lösningar. Vi studerar och besöker olika former av gemenskaper (inom boende, arbete, ekonomi, odling, kultur m.m.) och ser hur dessa kan fungera som aktiva förändringsagenter i vår samtid. Vi närmar oss begreppet social permakultur, dess principer och designverktyg. Metoder för kommunikation, samskapande och hur vi kan bygga inkluderande, effektiva strukturer i grupper kommer in under hela kursen (Non-Violent Communication, Sociocracy, Art of Hosting m.fl.). Vi ger utrymme för naturnärvaro och inre omställning, psykologiska och andliga aspekter av att leva i omställningens tid. Parallellt med kursens gemensamma delar driver deltagarna ett eget projekt som involverar en grupp.

Genom kursen kommer du få tillgång till ett brett nätverk av människor, platser och gemenskaper som kan stödja dig och din grupp i ert förändringsarbete under och efter kursen.

Kursens bakgrund
Som mänsklighet och samhälle står vi inför ett paradigmskifte. Det gamla paradigmet, präglat av individualism, konkurrens och strävan efter materiell rikedom, börjar ifrågasättas av allt fler. En separation har uppstått mellan människor och mellan människa och natur, där vi inte ser oss som del av en helhet, vilket har möjliggjort den förstörelse av vår egen livsmiljö som vi upplever idag. Parallellt ser vi en annan berättelse växa fram om hur vi kan forma våra liv på Jorden. En berättelse om att vara i kontakt, med oss själva och våra sanna behov, känna samhörighet med varandra och naturen och att vilja värna om vår planet.

Lärarna
Sofi Håkansson är lärare, projektledare och entreprenör inom kultur och miljö och har bred erfarenhet av att starta och driva initiativ och nätverk. Hon är engagerad i Omställningsnätverket sedan 10 år, bl.a. som projektledare för hållbarhetsfestivalen Smaka framtiden i Södertälje kommun, samt i den svenska ekobyrörelsen, där hon leder framväxten av boendegemenskapen Nackunga community i Hölö.

Pernilla Fogelqvist är waldorfläraren som är mer känd som den nyfikna doern och nätverkaren som ständigt tar nya initiativ. Från de stora Ungdomsmötena i Järna på 90-talet till den internationella entreprenörsutbildningen, YIP, som startade 2008. Därutöver är hon ordförande i Omställning Järna och är aktiv som nämndeman i tingsrätten i Södertälje.

Ansök nu!
Kurstid

15 september 2021 till 5 juni 2022

Kursstart

15 september 2021

Avgifter

Kursen är avgiftsfri och CSN-berättigad (50%) med fysiska träffar. Kost och logi ca 6000 kr för alla träffar. Administrativ anmälningsavgift 375 kr. Därutöver kostnad för litteratur och studieresa.

Antagningsvillkor

Skolan bedömer om sökande har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningens innehåll och kursens mål.
Vi strävar efter en mångfald av kursdeltagare vad gäller ålder, kön, etnicitet, geografisk härkomst, landsbygds- och stadsboende, samt yrkeserfarenhet inom området eller ej.
Kursen prioriterar deltagare som visar ett starkt engagemang för ämnet, en vilja att växa som människa och att ta sina lärdomar vidare ut i handling i samhället.

Sista ansökningsdag

15 augusti 2021

Prova-på-dagar
Kursplan
Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

Undervisande lärare

Sofi Håkansson

Linjeansvarig lärare
sofi.hakansson@stensund.se

Pernilla Fogelqvist