Studeranderättslig standard beskriver skolans viktigaste regler, riktlinjer och rutiner som påverkar deltagarna och deras studiesituation på skolan. Som deltagare på skolan är det därför viktigt att känna till dessa. Syftet med denna studeranderättsliga standard är att du som deltagare ska veta vad som förväntas av dig men också vad du kan förvänta dig av skolan.

Dokument med vår studeranderättsliga standard  finner du via länken nedan.

Studerandeinflytande och studeranderätt

En viktig del av att studera på Folkhögskola är demokrati och demokratiska processer för inflytande. På skolan finns följande grupper för studerandeinflytande.

Klasstimman

Schemalagd en gång i veckan.
Klassen tar upp aktuella frågor tillsammans med klassläraren.

Studerandekåren

Klassen beslutar om vilka frågor som klassrepresentanterna ska ta vidare till studerandekåren. Studerandekåren möter skolans ledningsgrupp 1 gång i månaden för att ta upp frågor. Studerandekåren bjuds också in till styrelsemöten med stiftelsestyrelsen.
Utöver det bestämmer studerandekåren själv sina möten.

Matrådet

Träffar representant för köket på den gemensamma mötestiden/ forumtiden 1 g / månad
Klassen beslutar om vilka frågor som klassens representant ska ta med till matrådet.

Cafégruppen

Träffas på den gemensamma mötestiden/ Forumtiden 1 g/ månad
Klassrepresentanterna planerar och genomför aktiviteter i skolans café.
Alla klasser har ansvarsveckor i cafeet.

K- märkt

Skolan kulturgrupp där kulturaktiviteter för skolan planeras.
Träffas på den gemensamma mötestiden/ Forumtiden 1 g / månad.

Skol IF

Skolans idrottsförening planerar och genomför träningar, turneringar m.m.
Träffas på den gemensamma mötestiden/ forumtiden 1 g / månad.

Studeranderätt och rätt till överklagande

Om enskild deltagare inte är nöjd med något gällande studierna gäller följande tillvägagångssätt:

  1. Kontakta klasslärare
  2. Om deltagaren fortfarande inte är nöjd kontaktar du rektor med skriftlig beskrivning av ditt ärende.
  3. Om deltagaren därefter fortfarande inte är nöjd kontaktar du skolans styrelse med skriftlig beskrivning av ditt ärende.
  4. Kvarstår missnöjet kan Studeranderättsliga rådet kontaktas.
    telefon: 08-412 48 10
    e-post: fsr@folkbildningsradet.se