Världsmusik

Vill du eller ditt band satsa på musiken? Vill du ha ett halvår fyllt av inspiration och utveckling som du får nytta av resten av din musikkarriär? Ta chansen och ansök till Sveriges enda renodlade världsmusikkurs på folkhögskolenivå- en unik fortbildningskurs på initiativ av Ale Möller.

Kursbeskrivning

Ale Möller har under många år varit en centralgestalt på den svenska och internationella folk- och världsmusikscenen. Han har i sitt arbete utforskat de tekniker som gör att en kan möta musik och musiker från helt andra traditioner och stilar och låta ny musik uppstå ur dessa möten. 2017 tog han initiativet till en världsmusikkurs på Stensunds Folkhögskola utanför Trosa, riktad till professionella yrkesmusiker. Våren 2021 blir det en femte omgång!
Kursen riktar sig till:
• Dig som yrkesmässigt redan lever på hel- eller deltid av din musik, ha gått på musikhögskola eller utbildat dig själv på andra sätt till motsvarande nivå.
• Du som redan har en bra nivå på ditt instrument och en genremässig förankring.
• Du som vet att du redan kan mycket, men som också vet att du har luckor i ditt kunnande som du längtar efter att ta tag i.
• Du som är sugen på att kunna använda din musik i nya sammanhang
• Du som behöver tid och inspiration för träning och eget övande.
Du behöver inte vara en renodlad folkmusiker för att gå kursen. Du kan tex vara en ”folkmusikintresserad jazzmusikant”, eller en ”popmusiker som vill kunna spela afro och polska”.

 

Profilämnen

Kursen utgår hela tiden från det praktiska musicerandet i små eller större ensembler. Fokus ligger på arrangering, komposition, improvisation och scenisk medvetenhet.
Teoriundervisningen har alltid sin startpunkt i den praktiska verkligheten. Vi skall skaffa oss de användbara verktygen.
Du kommer att lära dig det som gör dig till en uppskattad bandmedlem, men du skall också kunna ta kapellmästarrodret om det behövs.
Du skall bli bli grymt säker på att direkt kunna höra olika skalor, tonplatser och ackord, och veta de musikaliska konsekvenserna av dessa.
Du skall öva att snabbt känna igen och kunna använda alla de spännande rytmer som finns i musik från olika delar av världen. Inte bara känna igen dem med huvudet utan verkligen få in dem i hela kroppen.

”Jag upplever att många musikanter, även på hög nivå, lider av att sakna en del grundläggande kunskapsverktyg. Det handlar om verktyg som behövs för att kunna känna sig trygg och fri i musikaliska möten, där osäkerhet i stället ofta lägger sig i vägen för spelglädjen. Många kommer på samma sätt inte över tröskeln till att improvisera eller komponera egen musik, men även här handlar det om samma verktyg. Alltså handlar den här kursen egentligen om att ta makten över sitt eget musikanteri!” Ale Möller

Ansök nu!
Kurstid

Kurslängd 1 termin. Gemensamt arbete på Stensund: 11–22 jan, 22 feb–26 feb, 29 mars–2 april,17-21 maj

Kursstart

11 januari 2021

Avgifter

Kursen är avgiftsfri, men alla deltagare betalar minst halvpension där det ingår kaffe/te/fika samt lunch på skolan (99 kr/dag). Om du vill bo på skolan betalar du en helpension för logi samt fika, lunch och middag (245 kr/dag). Du som bor på skolan betalar 5x 245:- för en vecka. Om du bor kvar över helgen betalar du12x 245:- för två veckor.

Antagningsvillkor

Ansökan sker genom ett personligt brev där du berättar om dig själv, samt ett filmat spelprov på c:a 6-10 min. Det kan vara en mobilfilm eller något inspelat material som finns sedan tidigare, så länge det är representativt för dig och din musikaliska nivå. Kriterier för antagning: Kursen är en fortbildningskurs för yrkesarbetande folk- och världsmusiker, med inriktning på redskap för kulturella möten. Du förväntas yrkesmässigt redan leva på hel- eller deltid av din musik, ha gått på musikhögskola eller utbildat dig själv på andra sätt till motsvarande nivå. Vid antagningen görs bedömningen godkänd eller icke godkänd för kursens nivå. Mellan de som är godkända görs ingen inbördes poängbedömning. Om kursen får fler godkända anmälningar än vad som är möjligt att ta emot görs en lottdragning. Eftersom vi arbetar mycket i ensembler kommer dock viss hänsyn tas till vilka instrument som prioriteras vid urvalet. Även aspekter som genus- och åldersblandning eller andra gruppdynamiska hänsyn kan komma att spela in.

Sista ansökningsdag

1 oktober 2020

Prova-på-dagar
Kursplan
Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

Undervisande lärare

Ale Möller

Linjeansvarig