Svenska som andraspråk

Har du studerat svenska som andraspråk/SFI tidigare och har behov av att förstå och tala, läsa och skriva svenska bättre? Saknar du fullständig grundskola eller har inte studerat på länge? Då är detta kursen för dig!

Kursbeskrivning

Kursen ger dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna söka dig vidare till övriga kurser inom folkhögskolan, såväl Allmän kurs (gymnasienivå) som profilkurser och yrkesutbildningar.
Kursen ger dig rätt till studiemedel från CSN.

Profilämnen

50 procent är studier inom allmänna ämnen för gymnasiebehörighet:

  • Svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Engelska
  • Samhälle

Vi arbetar tematiskt med dessa ämnen och undervisningen utformas utifrån dina kunskaper, erfarenheter och intressen.
35 procent är inom vald fördjupning (profil):

  • Bygg & Fastighet
  • Hotell & Restaurang
  • Städteknik
  • Vård & Omsorg
  • Skapandeverkstad med textil och skulptur

Fördjupningen innehåller både yrkesinriktad svenska inom vald profil och preparerande kunskaper, steget innan gymnasiet.
15 procent är praktik inom vald profil.

Allmän kurs – Grundskolenivå med inriktning mot svenska som andraspråk med praktik är till för dig som behöver komplettera din utbildning från grundskolan och samtidigt bli säkrare på vad du vill jobba med.
Hos oss får du möjlighet att studera i lugn takt och i en trygg miljö, där du får både stimulans och tid för eftertanke. Att träna och förbättra språket är centralt i kursen och du blir bättre på språket genom undervisningen i skolan men även i växelverkan med praktik ute på arbetsplatser och föreningar helt efter ditt eget intresse. Kursen är förberedande inför fortsatta studier på gymnasienivå yrkeskurser inom folkhögskolan.
Studierna är i stor utsträckning anpassade till dina förkunskaper i det svenska språket, vilket betyder att du läser på din nivå och fortsätter där du är. Vi vill ge dig en god grund för fortsatt lärande.

Apply here!
تقدم الآن
اکنون درخواست کن

Kurstid

18 aug 2020 - 11 jun 2021 (1-2 terminer (Individuellt))

Kursstart

18 augusti 2020

Avgifter

Kurslitteratur, material, studieresa mm beräknas kosta 1000 kr.

Antagningsvillkor
Sista ansökningsdag

Senast 31 maj 2020

Prova-på-dagar

Efter överenskommelse

Kursplan
Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

Undervisande lärare