Socialpedagog

På vår Socialpedagogutbildning får du de viktigaste verktygen för att arbeta med människor. Vi erbjuder en bred utbildning som täcker många fält inom det socialpedagogiska arbetet. Utbildningen ingår i branschrådet BALSAM, för utbildningar inom Socialpedagogik och Behandlingspedagoger på folkhögskolor i Sverige.

Kursbeskrivning

Vill du bli socialpedagog med möjlighet att arbeta med människor inom skola, socialpsykiatri, behandlingshem, öppenvård eller förebyggande verksamhet? Då är detta din yrkesutbildning. Välkommen till en 2 – årig yrkesinriktad utbildning som ger dig kunskaper och kompetens till ett professionellt yrke i det psykosociala fältet.

Profilämnen
 • Samtalsmetodik
 • MI (Motivational interview)
 • KBT
 • ACT
 • Beteendevetenskap; Psykologi/Pedagogik/Sociologi
 • Anknytningsteori
 • Socialpedagogik
 • NPF och Neurodesign
 • Missbruk (alkohol, droger, spel…)
 • Motivation och Belöningssystem
 • Ledarskap/ Verksamhet/Organisation
 • Psykiatri/Kris/Trauma/PTSD
 • Hållbarhet och resiliens
 • Mindfulness, hälsa och livsbalans
 • Riskmiljö och Kriminalitet
 • Digital Ditox
 • Kommunikation
 • Sociallagstiftning/Dokumentation
 • Ett hållbart arbetsliv
 • Barn/unga/vuxna
 • Rörelse/Träning/ Lek/Aktivitet/Naturliv i förändrings- och behandlingsarbete

Vi varvar studier och övningar enskilt och i grupp. Både inne på skolan men också ute i närområdet på besök i organisationer inom yrkesområdet. Vi har ett fantastiskt pedagogiskt uterum då vår skola ligger mitt i naturen, vid vattnet, med egen strand, grillplats, motions och vandringsspår.

Du kommer att:

 • Få teoretiska kunskaper men också integrera kunskapen genom att t ex öva dig i olika behandlings- och samtalsmetoder.
 • Öka din medvetenhet om hur ett möte påverkar de  människor du möter och dig själv.
 • Identifiera hur system och kulturer formas.
 • Träna dig i hur man skapar tillit, förtroende och undersöker hur en “motivations motor” fungerar.
 • Dessutom får du många möjligheter till egen personlig utveckling. Att möta dig själv, dina värderingar och ditt förhållningssätt gentemot dig själv och andra människor.

Termin 3 gör du en LIA period på 4 månader med utbildning  på en arbetsplats (praktik). Vår grundsyn är att alla människor har lika värde och möts med respekt. Kunskap om relationer och förmågan att kunna arbeta med sig själv som redskap i en professionell relation är därav en viktig del i din utbildning till Socialpedagog på Stensund.

Efter genomförd utbildning har du: 

En bred kunskap om människan, livsmiljö, samhället, överlevnadsstrategier, beteende och förändringsarbete, alkohol och droger, teorier och metoder i ett socialpedagogiskt arbete. Nu kan du arbeta med människor som socialpedagog på olika sätt i det sociala fältet inom t ex skola, socialpsykiatri, behandling, kriminalvård, öppenvård, behandlingshem eller förebyggande verksamhet för vuxna/unga/barn.

Ansök nu!
Kurstid

17 augusti 2021 - 11 juni 2023

Kursstart

17 augusti 2021

Avgifter

Utbildningen är fri. Kurslitteratur, material, studieresa mm betalar du själv. Det beräknas kosta 10 000 kr.

Antagningsvillkor

3 år gymn med uppnådd grundläggande behörighet till Yrkeshögskola, 23 år, 3 års drogfrihet, arbetslivserfarenhet.
För den som haft egen personlighetsproblematik (som behandlats professionellt) bör behandling samt tre års besvärs-/symptomfrihet kunna styrkas.
Antagning sker genom halvdag på skolan med andra sökanden samt genom personlig intervju, detta efter att meritbedömning har skett. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdag

15 april 2021

Prova-på-dagar
Kursplan
Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

Undervisande lärare

Roland Hedman

Linjeansvarig  lärare
roland.hedman@stensund.se

 

Lotta Corell