Naturliv

Gemenskap, naturkontakt och överlevnadskunskaper

Kursbeskrivning

Naturliv är för dig som längtar efter att uppleva kontakt med naturen i gemenskap med andra, där vi lever av och med naturen. I kursen väver vi ihop överlevnadskunskaper, traditionella hantverk, naturkontakt och gemenskap. Kursens syfte är att återknyta till vårt
ursprung som en del av naturen samt erhålla verktyg du själv kan använda för att leda grupper och individer i naturen..

Profilämnen

Studieform: Distanskurs med en helgträff varje månad, fredag eftermiddag till söndag eftermiddag (förutom första träffen som är torsdag till söndag), plus en avslutande vildvecka. Hemuppgifterna upptar cirka 2 timmar i veckan.

Kursen är baserad på lägerträffar en helg i månaden, där vi bor tillsammans i skogen från fredag eftermiddag till söndag eftermiddag (förutom första träffen som är fyra dagar och den sista träffen som är en vecka lång). Varje läger har ett speciellt tema, se delmoment nedan. Mellan helgträffarna kommer kursdeltagaren att få hemuppgifter relaterade till det aktuella temat.

Vi kommer att lära oss praktiska baskunskaper som behövs för ett liv i naturen – som t.ex. att hitta och konstruera en bra lägerplats, vildmarkshygien, samla ved, knyta knopar, laga mat över öppen eld, göra upp eld genom friktion, bygga skydd, spåra djur, orientera utan karta och kompass, naturlig rörelse, ätliga och medicinala växter, fiske, tillvarata djur och kanotpaddling mm. Olika lekar, övningar, delning i grupp och ett enkelt varande i kontakt med naturen kommer att vävas in i varje träff.

Kursen avslutas med en vildvecka, där vi tillsammans använder de kunskaper och erfarenheter vi har med oss från det gångna året. Du kommer få chansen att leva från vad naturen har att ge i gemenskap med andra, såsom människan har levt i tusentals år, och uppleva hur det är att vara en del av det vilda.

Naturliv är en distanskurs på halvfart som går bra att läsa samtidigt som du jobbar eller studerar på
annat håll. Det går bra att kombinera kursen med 50% studier på allmän linje på Stensunds
folkhögskola, där du även kan bo på internatet.

Målsättning

  •  Fördjupa din kontakt med naturen och uppleva att du är en del av den.
  • Lära dig hantverk och praktiska kunskaper som gör att du kan leva med naturen i högre utsträckning.
  • Utveckla din pedagogiska verktygslåda med olika övningar, lekar och praktiska kunskaper.
  • Stärka din hälsa och välmående genom kontakt med naturen och närvaro i gemenskap.
  • Vara med i utvecklandet av en kultur/gemenskap som lever mer hållbart och närmare naturen.

Delmoment

1. Intro, 20-23 augusti 2020
2. Vilda växter höst, 18-20 september 2020
3. Orientering & läger, 23-25 oktober 2020
4. Skinnfäll, 27-29 november 2020
5. Eld, 18-20 december 2020
6. Naturlig rörelse, 22-24 januari 2021
7. Spårning, 19-21 februari 2021
8. Tillvarata djur, 19-21 mars 2021
9. Kanotpaddling & naturskydd, 16-18 april 2021
10. Vilda växter vår, 14-16 maj 2021
11. Vildvecka, 11-17 juni 2021

OBS: Datumen för 2020 är bestämda och datumen för 2021 är preliminära – det kan hända att en eller två av träffarna byter datum för 2021. Datumen för 2021 spikas innan kursstart.

Ansök nu!
Kurstid

20 augusti 2020 – 17 juni 2021

Kursstart
Avgifter

500 kr per träff, totalt 5500kr - vilket går till gemensam mat, inköp och hyra av utrustning mm som vi behöver på träffarna. Betalning av kursavgiften sker i samband med antagning, senast 31 maj. En engångskostnad på 375kr tillkommer för administrativa kostnader på Stensunds folkhögskola

Antagningsvillkor

Vid fler ansökande än platser kommer antagning utgå från personligt brev, svar på antagningsfrågor samt intervju, utifrån vilka vi kommer att välja dem som har högst engagemang för medverkan samt tydlighet att kunna fullfölja hela kursen.

Sista ansökningsdag

15 april 2020, så ansökningstiden är slut och nya ansökningar tas inte emot.

Prova-på-dagar
Kursplan
Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

Undervisande lärare

Niklas Taliaferro

Johan Örlander