Diet for a green planet

Vill du göra din organisation till en del av lösningen på framtidens hållbara matsystem? Välkommen till kursen som kombinerar grundliga kunskaper om hållbar mat med förändringsledning.

Kursbeskrivning
Det här är en utbildning för dig som arbetar professionellt med mat och söker en gedigen grund att stå på. Kursen baseras på det vedertagna måltidskonceptet Diet for a Green Planet, som med stor framgång bygger ett hållbart livsmedelssystem från jord till bord. Kursen syftar till att ge ett helhetstänk för matsystemet – ett grepp för att stärka både jordens och människors hälsa. Kursen är en bra bas vid utformandet av kostpolicy och andra offentliga strategidokument baserade på Agenda 2030. Kursen är utformad så att det är möjligt att deltaga medan man samtidigt har ett ansvarsfullt arbete. Kursdeltagaren tar med sig sin verklighet in i kursen och gör förändringsarbete i den takt som är möjlig. Vi rekommenderar varmt att två eller fler medarbetare från varje verksamhet deltar för att förankra förändringsarbetet. Det kan gärna vara medarbetare med olika funktioner i verksamheten.
Grundkursen är helt digital. Träffar på plats och studieresa kommer att erbjudas till självkostnadspris.
Profilämnen
I kursen arbetar vi med val av råvaror och som en del av detta att spåra dess ursprung och tillverkning, matens årstider, hur man minskar spill och hur man får ekonomin att gå ihop med högre kvalitet på råvarorna. Vi lär oss att byta ut råvaror med stor negativ miljöpåverkan mot ekologiskt hållbara varor.
Kursen syftar även till att stärka deltagarens förmåga att genomdriva förändringar. Därför finns moment om självkännedom, egna drivkrafter, att forma en strategi och identifiera hinder och förutsättningar för förändringen. Examensarbetet är en plan för den förändring kursdeltagaren väljer att genomdriva på sin arbetsplats.
Ansök nu!
Kurstid

Distansstudier på deltid 50% under 40 veckor

Kursstart

12 maj 2022

Avgifter

Kursen är studiemedelsberättigad för 50% på gymnasienivå. Kursplan och övriga villkor kommer att uppdateras i november. Kursavgift inklusive serviceavgift på 2500 kr tas ut i samband med antagningen. Avgiften återbetalas ej vid avhopp. Om annan faktureringsadress än den privata önskas skall detta anges i samband med anmälan. Vissa studiebesök och fysiska träffar som kommer att erbjudas till självkostnadspris är rekommenderade, men inte obligatoriska. Kurslitteraturen finns gratis nedladdningsbar som pdf.

Antagningsvillkor

Kursen är utformad för er som arbetar inom mat eller miljö i någon form såsom inom storkök, catering, skola, butik eller konsumentupplysning. Det kan vara i såväl praktisk roll, med administration eller som chef.

Sista ansökningsdag

Öppen för ansökan

Prova-på-dagar
Kursplan
Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

Undervisande lärare

Hans von Essen

Linjeansvarig lärare

hans@berasinternational.se

Fredrik Birath