Att hitta balans vid stressrelaterad ohälsa

Vill du skapa förutsättningar för ett hälsosamt och hållbart levnadssätt i ett allt stressigare samhällsklimat? Då är det här kursen för dig!

Kursbeskrivning

Lär dig förstå vad som händer i kroppen vid stress, träna på att arbeta hjärnsmart och
utveckla din mentala ergonomi för ett liv i balans. Reflektera och bygg medvetenhet kring
olika hälsofaktorer, din personlighet, dina behov och samspel med andra som påverkar ditt
mående. Lär dig se och ifrågasätta invanda beteenden för att kunna hitta nya sätt att
fortsätta utvecklas på. En kurs med fokus på dig och ditt mående!

Profilämnen

Kursen bygger på självreflektion med praktiska övningar i vardagen, tillsammansmed läsning
av litteratur och artiklar i ämnet. Genom frågor lotsas du framåt uppgift för uppgift
tillsammans med feedback från kursledare och utbyte med deltagare i liknande situation.

Ur kursinnehållet:

  • Var är du nu och vart är du på väg? (inkl. stresstest)
  • Hjärnan och kroppens beteende vid stress.
  • Hitta fokus och optimal balans för hjärnans funktion.
  • Identifiera och förstärk dina styrkor och energifaktorer.
  • Schemalägg och hitta rutiner.
  • Observera förändring och ta kontrollen

Efter genomförd kurs har du som deltagare fått konkreta verktyg att använda i din vardag för
att uppnå hållbar balans i ditt mående och stävja stressrelaterad ohälsa.

Ansök nu!
Kurstid

Distansstudier på heltid 100% under en termin

Kursstart

23 augusti 2021

Avgifter

Kursen är studiemedelsberättigad för 100% studier

Antagningsvillkor
I din ansökan bifogar du ett personligt brev. Det blir alltid fler sökanden än det finns antal studieplatser, varav ett urval sker bland de personliga breven. Lägg därför extra omtanke på din beskrivning här och se till att du har svarat på alla ställda frågor. Sök tidigt för att försäkra dig om att komma med i urvalet. Antagningsbesked lämnas via e-post så snart urvalet är klart. 
Frågor att besvara i ditt personliga brev:
– Vem är du (ink ålder, studie/yrkesbakgrund, familjesituation)?
– Vad gör du idag?
– Planerar du att ha någon ytterligare sysselsättning parallellt medan du läser kursen?
– Vad kommer du att göra om du inte kommer in på denna kurs?
– Varför vill du gå den här kursen/ vad förväntar du dig att den ska ge dig kopplat konkret till din livssituation?
– Har du några hinder för att läsa på distans (såsom att arbeta självständigt och hålla deadlines, läsa och skriva en större mängd text etc)?
– Vad känner du inför kursens upplägg att dela personliga tankar kring dig själv och ha ett erfarenhetsutbyte kring detta med andra?
Sista ansökningsdag

26 juli 2021

Prova-på-dagar
Kursplan
Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

Undervisande lärare

Petra Pihl