Vi måste tyvärr ställa in årets prova-på-dagar 16 – 18 mars på grund av Covidpandemin.

I den nuvarande situationen kan vi på Stensund inte ta emot besökare utifrån för risken att få in covid19smitta på vår skola och internat. Vi har hitintills klarat oss bra från smitta genom att vi har följt FHM:s rekommendationer och genom att vi har gjort många anpassningar av beteende på skola och internat.