Studeranderättslig standard beskriver skolans viktigaste regler, riktlinjer och rutiner som påverkar de studerande och deras studiesituation på kolan. Som studerande på skolan är det därför viktigt att känna till dessa. Syftet med denna studeranderättsliga standard är att du som studerande ska veta vad som förväntas av dig men också vad du kan förvänta dig av skolan.

Hela dokumentet finner du via länken nedan.

* Med studerande menar vi elever som studerar på Stensunds långa kurser.

Studeranderättslig standard