Studeranderättslig standard beskriver skolans viktigaste regler, riktlinjer och rutiner som påverkar deltagarna och deras studiesituation på skolan. Som deltagare på skolan är det därför viktigt att känna till dessa. Syftet med denna studeranderättsliga standard är att du som deltagare ska veta vad som förväntas av dig men också vad du kan förvänta dig av skolan.

Dokument med vår studeranderättsliga standard  finner du via länken nedan.

Studeranderättslig standard