Undervisningen på Stensund är kostnadsfri, men mat, boende, försäkringar, kurslitteratur, kopiering, studieresor etc kostar förstås.

Internatavgift/externatavgift

Hur mycket du ska betala bestäms av om du bor på skolan (”internatavgift”), eller väljer att pendla hit varje dag (”externatavgift”). Internat- respektive externatavgiften är lika stor alla månader och betalas i förskott, men betalningstillfällena är anpassande efter Centrala Studiestödsnämndens (CSNs) betalningsrutiner. I avgiften ingår förstås el och vatten och förbrukningsmaterial som toapapper, men även alla fester vi har tillsammans, höstfest, vårfest, grillfest och Stensunds fantastiska julbord! Kostnaden för kurslitteratur och studiebesök varierar mellan kurserna, se de olika linjernas informationsblad.

Betalning

Vi fakturerar kostnaden en gång i månaden och ser helst att du betalar med autogiro. Internatkostnaden ska betalas i förskott och vara betald senast den första i varje månad. Du får fakturan den 15:e. Påminnelseavgift och ränta läggs på om du inte betalar i tid. Om betalning inte sker trots påminnelse lämnas fakturan över till kronofogden och du har inte längre rätt att bo kvar på skolan. Då måste du flytta inom en vecka efter den skriftliga uppsägningen.

Augusti och September faktureras med 1,3 x hyran

Oktober till Maj faktureras med 1 x hyran

Juni faktureras med x 0,25 x hyran

Du som bor på skolan

Det finns fler dubbelrum än enkelrum på Stensund, så räkna med att dela rum med en kamrat. Har du särskilda skäl att bo i enkelrum så ange det när du bekräftar din antagning. Över helgerna är skolans kök stängt. Det finns dock kök i varje elevhem där du själv kan laga din mat. I veckorna får du frukost, förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagsfrukt och kvällsmat. På fredag eftermiddag serveras ingen kvällsmat, däremot kvällsfika. Om du bor i enkelrum betalar du mellan 4 850 och 5 050 kr per månad beroende på standard och om du bor i dubbelrum, eller i någon av våra småstugor, betalar du mellan 4 150 och 4 350 kr per månad. I avgiften har vi tagit hänsyn till att du är borta på höstlov, jullov, sportlov, påsklov och praktik. Du har en månads uppsägningstid. Skriftlig uppsägning lämnas i receptionen.

Du som inte bor på skolan

1 600 kr per månad betalar du som inte bor på skolan i ”externatavgift”. I avgiften ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagsfrukt. Vill du äta frukost eller kvällsmat någon gång kan du köpa en kupong i receptionen. För dig som ska läsa på halvfart eller distans har vi särskilda betalningsrutiner för mat och kaffe som meddelas vid terminsstart.

Serviceavgift och försäkring

Innan kursstart betalar du en anmälningsavgift/serviceavgift, som ej återbetalas, på 750 kr om du ska gå på någon av våra långa kurser. Du som ska läsa på halvfart betalar istället en anmälningsavgift på 500 kr, och för distansstuderande är denna avgift 375 kr. (om du studerar 50%)

Serviceavgiften på 750: och är en förskottsbetalning som täcker försäkring och OH-kostnader.

Angående försäkringen har vi en kollektiv grundolycksfallsförsäkring för alla elever som är inskrivna i vår verksamhet.

Däremot är det inte en hemförsäkring och du får alltså själv se till att dina saker är försäkrade mot stöld, brand etc. Glöm inte heller att polisanmäla om olyckan skulle vara framme.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk sjukanmäler du dig till skolans reception. Om du varit sjuk eller varit hemma för vård av barn mer än fem dagar ska sjukanmälan göras på en särskild blankett senast en vecka efter att du är tillbaka på skolan. Din lärare ska underteckna blanketten. Avdrag blir det alltså bara för dag 6 och framåt. Ingen annan frånvaro än sjukdom medger avdrag.

Studiebesök, studieresor, friluftsövningar och praktik

När du åker på studiebesök över dagen har du möjlighet att få med dig matsäck från skolan. Klassföreståndaren meddelar köket i god tid. Inga avdrag på fakturan görs. Vid övernattningar i samband med friluftsliv och liknande tar vi också med oss mat från skolan. Inga avdrag på fakturan görs. Avdraget görs för veckodagar må-fre, ej för helger.

Bidrag och lån

Du kan finansiera dina studier på olika sätt. Samtliga långa utbildningar är studiemedelsberättigade, vilket innebär att du kan få lån och bidrag från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Ta kontakt med den redan i samband med att du söker så att du slipper vänta så länge på dina pengar. I särskilda fall kan även Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller din hemkommun vara med och finansiera. Ta kontakt med din kontaktperson där för att undersöka dina möjligheter till stöd.

Vill du veta mer

Om du har frågor om ekonomin är du välkommen att höra av dig till oss på Stensund på 0156-532 00 eller stensund@stensund.se.