Stensund har en lång och framgångsrik historia som drogfri folkhögskola. Genom att vi lever efter vår drogpolicy kan vi bjuda våra deltagare på en drogfri miljö där alla kan få de bästa förutsättningarna för en god trivsel och för att växa som människa.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för en trivsam skolmiljö och goda studieresultat där alla deltagare oavsett bakgrund och erfarenheter ska känna sig välkomna och trygga vill Stensund vara en plats fri från alkohol och andra droger. Att värna den drogfria miljön på Stensund är ett uttryck för solidaritet och hänsyn till studiekamrater och personal.

Vi har nolltolerans mot alkohol, droger och andra gifter med berusande effekt.

Vår drogpolicy finner du på länken nedan.

Alkohol- och drogpolicy