Med anledning av Covid19 har Stensund genomfört flera olika anpassningar i skolan, slotten och

i våra boenden. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att minimera smittorisken

finns rekommendationerna uppsatta, handsprit utplacerad vid entréer, i klassrum och boenden, anpassat

schema för start- och sluttider, mat och fika, placering i olika lokaler och utökad städning.

Deltagare och personal uppmanas att stanna hemma vid minsta symtom i 14 dagar.

Distansundervisning erbjuds under tiden.

Varje personals och deltagares ansvar är stort att följa rekommendationerna.