Anmälan till Bygg och Fastighetslinjen vid Stensunds folkhögskola

Kontaktuppgifter sökande

Gatuadress, postadress med postnummer, telefon
Click or drag a file to this area to upload.
Ladda upp ett foto på den sökande
Clear Signature
Skriv din signatur på raden här ovanför.

Kontaktuppgifter förälder/referens

Kontaktuppgifter till förälder eller annan som har nära kontakt med den sökande (namn, adress, telefonnummer, e-post)

Kontaktuppgifter studievägledare

(kommunal kontaktman) eller liknande

Ekonomi

Kontaktperson Stensund: Mika Koskinen, 073-663 71 22, mika@stensund.se