Anmälan till Bygg och Fastighetslinjen vid Stensunds folkhögskola

Kontaktuppgifter sökande

Gatuadress, postadress med postnummer, telefon
Klicka eller dra en fil till det här området för att ladda upp.
Ladda upp ett foto på den sökande
Skriv din signatur på raden här ovanför.

Kontaktuppgifter förälder/referens

Kontaktuppgifter till förälder eller annan som har nära kontakt med den sökande (namn, adress, telefonnummer, e-post)

Kontaktuppgifter studievägledare

(kommunal kontaktman) eller liknande

Ekonomi

Kontaktperson Stensund: Mika Koskinen, 073-663 71 22, mika@stensund.se